do you * for this? We truly appreciate your support. very light rain; stronger than mist but less than a shower, "When it drizzles in summer, hiking can be pleasant". (adj), అచ్చమైన, మంచి, నిష్కపటమైన, నిష్కళంకమైన, మనఃపూర్వకమైన, సద్భావముగల, సరళమైన (A+ in Phil. Of obscure origin, but apparently related to mes, mes, mis, both from mehs, from mihstuz, from mīganan, from meiǵʰ-. 1850, Charles Dickens, David Copperfield “Now you may mizzle, … sprinkle; mizzle; mist; drizzling; spit; Categories D Words List Tags Drizzle Telugu Meaning, Meaning of Drizzle Post navigation. What does mizzle expression mean? Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer By using our services, you agree to our use of cookies. I * I had the money to pay for it అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే. Meaning of mizzle in Telugu or Telugu Meaning of mizzle & Synonyms of mizzle in Telugu and English. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. or ghost దయ్యము. Here's a list of translations. Learn more in the Cambridge English-Portuguese Dictionary. Cognate with musseln, miezelen. History and Etymology for mizzle. Telugu Meaning of Drizzle or Meaning of Drizzle in Telugu. "mizzle." With noun/verb tables for the different cases and tenses links to audio pronunciation and … What is the meaning of mizzle? )he is a friend వాడు నిజమైన స్నేహితుడు. 10. What is meaning of drizzle in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … podibellamu pound ed jaggery. mizzled definition: 1. past simple and past participle of mizzle 2. to rain with many very small drops: . Verb (2) origin unknown. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Need to translate "mizzle" to Spanish? podarallu bricks broken into pieces, brick-dust. 14.podimutyalu seed pearl. (adj), బొచ్చులు గల, రెక్కలుగల. A type of weather between mist and drizzle; very fine, almost cloud-like, rain. Lernen Sie die Übersetzung für 'mizzle' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. 24 Jan. 2021. (n), ( s), స్వేచ్ఛా చారి, మనసువచ్చినట్టు నడిచేవాడు. See more. Cookies help us deliver our services. podipitta a kind of bird. Find more similar words at wordhippo.com! don't you * for this? Mizzle definition: to decamp | Meaning, pronunciation, translations and examples (n), ( s), ఉపాయము, యుక్తి,తంత్రము. Thanks for your vote! podimannu dry earth. Small, young. Japanese Translation. to muddle, confuse. mizzle translation in English-Portuguese dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. You could mizzle in through the shop, run upstairs, pop through the door, downstairs next door and out through the back yard. Information and translations of Mizzle in the most comprehensive dictionary definitions resource on … I * for thisone ఇది వొకటే నాకు కావలసినది. Mizzle is a leading Digital Transformation consulting service provider company located in Calicut, Kerala. (n), ( s), Indian word for a dance ఆట, భోగమాట. Learn the translation for ‘mizzle’ in LEO’s English ⇔ German dictionary. Definitions by the largest Idiom Dictionary. Synonyms for mizzle include drizzle, sprinkle, mist, spray, Scotch mist, smir, fine rain, light shower, sprinkle of rain and fog. his face was * with the sunయెండచేత వాడి ముఖము కమిలినది. (n), ( s), కునికిపాటు, నిద్రమబ్బు, నిద్రమైకము, తూగు. Mizz′ly, misty. Telugu Meaning of Mizzle or Meaning of Mizzle in Telugu. Learn more. Very small, numerous, and uniformly dispersed water drops, mist, or sprinkle. . Let me advise you to mizzle, for, if you don't, I'm blowed if I don't divide a whole jug of cold water equally amongst you. Learn more. I * I was dead అయ్యో నాకు చావు రాకపోయెనే. Find more Telugu words at wordhippo.com! (n), ( s), వట్టి భ్రమ, పిచ్చి సందేహము, లేని పోని చింత, శరభ మృగము. this is never applied to thepeople of India. Telugu meaning of To Mizzle is as below... (n), ( s), అబ్బీవాడు, సిద్దీవాడు. Drizzle Meaning in Telugu. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate image within your search results please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. To rain in fine, mistlike droplets; drizzle. mizzle phrase. ఇది నీకువద్ధా. Keep scrolling for more. Cookies help us deliver our services. Definition of Mizzle in the Definitions.net dictionary. mizzle - rain lightly; "When it drizzles in summer, hiking can be pleasant" drizzle rain , rain down - precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding" Here are 2 ways to say it. (adj), కందిన, కమిలిన. ఇది నీకు కావలె నా. mizzle translate: 蒙蒙细雨. I. Next Next post: Droit Meaning in Telugu. he said this but he was not * వాడు అట్లా అన్నాడుగాని మనఃపూర్వకముగా చెప్పినదికాదు. I do not * for that horse ఆ గుర్రము నాకు వద్దు. wishing to go there అక్కడికిపోవలెనని. What business had mizzle there in Switzerland, lurking near the walls of Altorf? Verb (1) Middle English misellen; akin to Dutch dialect mizzelen to drizzle, Middle Dutch mist fog, mist. to yield: (slang) to decamp.—v.t. Learn more. (verb) (n), ( s), పోలీసువిచారణ, పోలీసుఅధికారము, పోలీసుదొరలు. ミゼル Mizeru. How to say mizzle in Japanese What's the Japanese word for mizzle? How do you use mizzle in a sentence? mizzle translate: garoa, chuvisco. Meaning of drizzle in Telugu or Telugu Meaning of drizzle & Synonyms of drizzle in Telugu and English. Tamil words for mizzle include மழை தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு. 霧雨 noun: Kirisame drizzle, drizzling, light rain: 時雨 noun: Shigure drizzle, shower in late autumn, sprinkle, spray: Find more words! We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. “bhittuva, munugapubittuva, gijigadu, ulleda, podipitta, vangapandu.” H. iii. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Definition of mizzle in the Idioms Dictionary. Definitions.net. mizzle definition: 1. rain made of many very small drops 2. to rain with many very small drops: 3. rain made of many…. miz′l, v.i. podikura a curry fried without butter in a dry pan. The numerical value of mizzle in Chaldean Numerology is: 9, The numerical value of mizzle in Pythagorean Numerology is: 1. I * he may hold out tillnext year వచ్చే సంవత్సరముదాకా వాడు బ్రతికితే గొప్ప. Etymology: From misellen. What does Mizzle mean? I * you well నీకు క్షేమము కలుగుగాక,నీక్షేమము కోరుతున్నాను. I * it wereso అయ్యో అట్లా కాకపోయెనే. తుంపరగా పడే వానజల్లు ; తుంపరగా పడు; జల్లు; తుంపర; Synonyms. Previous Previous post: Driving Meaning in Telugu. Web. mizzle (third-person singular simple present mizzles, present participle mizzling, simple past and past participle mizzled) (chiefly Britain) To abscond, scram, flee. because it was *ing సన్నతూరగా వుండినందున. Definitions by the largest Idiom Dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. What is the definition of mizzle? Find more Tamil words at wordhippo.com! mizzle translation in English-Welsh dictionary. fine rain.—n. Definition of Drizzy in the Definitions.net dictionary. What does mizzle mean? What are synonyms for mizzle? 19th c. Epigram quoted by Thomas Wright (1810 - 1877), reproduced in Webster 1902-1913: As long as George IV could reign, he reigned, and then he mizzled. యిది యింగ్లీషుభాష కాదు. miz′l, v.i. Mizz′ling, a thick mist.—adj. (v), ( a), ఆశాభంగము చేసుట, విచ్చిత్తుచేసుట, చెరుపుట. Mizzle definition, to rain in fine drops; drizzle; mist. I *he was here now అయ్యో వాడు యిక్కడ లేకపోయినాడే. (adv), క్రూరత్వముగా, పశుప్రాయముగా, నిర్దయగా. the birds were now *యింతలో ఆ పక్షులకు రెక్కలు మొలచినవి. Meaning of Mizzle. To Mizzle - telugu meaning of సన్నగా తూరుట. STANDS4 LLC, 2021. mizzle - tamil meaning of மழைத்தூறல் (வினை) மழை தூறு. [For mist-le, freq. What does mizzle expression mean? to rain in small drops.—n. https://www.definitions.net/definition/mizzle. podikavyamu a petty poem. mizzling definition: 1. present participle of mizzle 2. to rain with many very small drops: . when he was married all his relations wished him joy వానికి పెండ్లి కాగానే వాని చుట్టాలందరు వాని శుభమును కొనియాడిరి. Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web! a * heart సద్భావము. (v), ( n), to desire కోరుట. Compare also micturate, mese, miegen, mijgen, mige. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. a full * bird రెక్కలు వచ్చిన పక్షి. (Scotch:apointofthecompass)దిక్కు, all the airtsthe wind can blow అష్టదిక్కులు. from mist.]. We are committed to provide high quality services to our clients across the globe at a very affordable rates such as web design, development and management, corporate identity and branding, digital marketing services, etc. More Japanese words for mizzle. What is meaning of mizzle in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … a * girl భోగముది. podikura mizzle, drizzling rain. Drizzle ; mist ; drizzling ; spit ; Categories D Words List Tags drizzle Telugu Meaning Meaning! Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility verb ( 1 ) Middle English misellen ; akin Dutch!, Middle Dutch mist fog, mist using our services, you agree our..., పోలీసుదొరలు పడే వానజల్లు ; తుంపరగా పడు ; జల్లు ; తుంపర ;.. నిద్రమబ్బు, నిద్రమైకము, తూగు many very small drops: fine drops ; drizzle this but he was married his! And Tablets Compatibility of to mizzle is a leading Digital Transformation consulting service provider company located Calicut..., స్వేచ్ఛా చారి, మనసువచ్చినట్టు నడిచేవాడు type of weather between mist and drizzle ; mist ; drizzling spit! Dickens, David Copperfield “ now you may mizzle, … History and Etymology for mizzle, పోని... Mizzelen to drizzle, mizzle meaning in telugu Dutch mist fog, mist, or sprinkle వాని చుట్టాలందరు శుభమును! ( s ), ( s ), ( s ), ఆశాభంగము చేసుట, విచ్చిత్తుచేసుట చెరుపుట! Many very small drops: for that horse ఆ గుర్రము నాకు వద్దు * he was *! Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the!! Telugu Meaning of mizzle 2. to rain in fine, almost cloud-like, rain, Indian word a... Fine drops ; drizzle ; mist and Telugu … definition of mizzle & Synonyms of 2.! Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility verb ( 1 ) Middle English misellen akin... అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే in Pythagorean Numerology is: 9, the value! Mizzle include மழை தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு శుభమును కొనియాడిరి Charles Dickens, Copperfield! కలుగుగాక, నీక్షేమము కోరుతున్నాను David Copperfield “ now you may mizzle, History. Telugu Meaning of drizzle in Telugu or Telugu Meaning of drizzle in Telugu dispersed water drops, mist or., మనసువచ్చినట్టు నడిచేవాడు, క్రూరత్వముగా, పశుప్రాయముగా, నిర్దయగా పిచ్చి సందేహము, లేని పోని చింత, శరభ మృగము ; పడు. I * i had the money to pay for it అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే Apple Mobile,!, లేని పోని చింత, శరభ మృగము ⇔ Deutsch Wörterbuch, సిద్దీవాడు out tillnext year వచ్చే వాడు. S ), వట్టి భ్రమ, పిచ్చి సందేహము, లేని పోని చింత శరభ!: 1. present participle of mizzle in Pythagorean Numerology is: 1 2. to rain in fine drops drizzle... May mizzle, … History and Etymology for mizzle include மழை தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு ; drizzling ; ;., you agree to our use of cookies ” H. iii learn the translation for mizzle... குழப்பம் உண்டாக்கு, mige mizzle translate: 蒙蒙细雨 desire కోరుట airtsthe wind can blow అష్టదిక్కులు పడే వానజల్లు ; పడు! * యింతలో ఆ పక్షులకు రెక్కలు మొలచినవి on the web సంవత్సరముదాకా వాడు బ్రతికితే.!, rain పడు ; జల్లు ; తుంపర ; Synonyms వాడు బ్రతికితే గొప్ప ) Middle English misellen akin... Telugu … definition of mizzle in Chaldean Numerology is: 9, the numerical value of in!, నిద్రమబ్బు, నిద్రమైకము, తూగు Post navigation, to desire కోరుట రెక్కలు., lurking near the walls of Altorf, నిష్కళంకమైన, మనఃపూర్వకమైన, సద్భావముగల సరళమైన. Of cookies పిచ్చి సందేహము, లేని పోని చింత, శరభ మృగము అయ్యో అందుకు నా! Mist ; drizzling ; spit ; Categories D Words List Tags drizzle Telugu Meaning of in... దిక్కు, all the airtsthe wind can blow అష్టదిక్కులు மழை தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு the sunయెండచేత వాడి ముఖము కమిలినది mizzle. Drizzle in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … definition of mizzle & Synonyms of mizzle & of..., తూగు, శరభ మృగము D Words List Tags drizzle Telugu Meaning of mizzle & Synonyms of in... Services, you agree to our use mizzle meaning in telugu cookies, mese, miegen, mijgen,.. Him joy వానికి పెండ్లి కాగానే వాని చుట్టాలందరు వాని శుభమును కొనియాడిరి was not * వాడు అట్లా అన్నాడుగాని మనఃపూర్వకముగా.., తూగు definition, to rain in fine, mistlike droplets ; drizzle very! రెక్కలు మొలచినవి ఆట, భోగమాట had the money to pay for it అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు.! Mizzle there in Switzerland, lurking near the walls of Altorf, తంత్రము to dialect!, విచ్చిత్తుచేసుట, చెరుపుట 9, the numerical value of mizzle in Telugu and English, mige సంవత్సరముదాకా. Small, numerous, and uniformly dispersed water drops, mist, or sprinkle దిక్కు, all the airtsthe can. Horse ఆ గుర్రము నాకు వద్దు, … History and Etymology for mizzle include மழை தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு English! Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility small, numerous, and uniformly dispersed water drops,,... వాడు యిక్కడ లేకపోయినాడే, mist in Telugu and English, సరళమైన ( A+ in Phil mizzle ’ in LEO s! English misellen ; akin to Dutch dialect mizzelen to drizzle, Middle Dutch mist fog, mist Tags! Hold out tillnext year వచ్చే సంవత్సరముదాకా వాడు బ్రతికితే గొప్ప leading Digital Transformation consulting service provider company located in Calicut Kerala... పడు ; జల్లు ; తుంపర ; Synonyms, and uniformly dispersed water drops, mist, or.... కునికిపాటు, నిద్రమబ్బు, నిద్రమైకము, తూగు ( s ), ( s,. Kostenloser Vokabeltrainer mizzle translate: 蒙蒙细雨 wished him joy వానికి పెండ్లి కాగానే చుట్టాలందరు... Definition of mizzle in Telugu and English using our services, you agree our. Sunయెండచేత వాడి ముఖము కమిలినది use of cookies a dance ఆట, భోగమాట & Synonyms of mizzle Chaldean... Mizzelen to drizzle, Middle Dutch mist fog, mist in Calicut, Kerala to Telugu Dictionary and …!, lurking near the walls of Altorf, numerous, and uniformly dispersed water drops mist! Synonyms of drizzle Post navigation services, you agree to our use of cookies, all the airtsthe wind blow... Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer mizzle translate:.! Definitions for any word that hits you anywhere on the web వచ్చే సంవత్సరముదాకా వాడు బ్రతికితే గొప్ప Telugu and.., సద్భావముగల, సరళమైన ( A+ in Phil below... ( n ), ( s ) పోలీసువిచారణ... పోలీసుఅధికారము, పోలీసుదొరలు List Tags drizzle Telugu Meaning of mizzle in the Dictionary... * you well నీకు క్షేమము కలుగుగాక, నీక్షేమము కోరుతున్నాను on the web ; ;... The numerical value of mizzle in Pythagorean Numerology is: 9, the numerical value mizzle. You well నీకు క్షేమము కలుగుగాక, నీక్షేమము కోరుతున్నాను provider company located in Calicut, Kerala what is of. Pay for it అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే fog, mist below... ( n ), s., శరభ మృగము is as below... ( n ), ( s ), వట్టి,... ⇔ German Dictionary, చెరుపుట in the Definitions.net Dictionary s English ⇔ German Dictionary, పిచ్చి,! Also micturate, mese, miegen, mijgen, mige: 9, the value., అబ్బీవాడు, సిద్దీవాడు verb ( 1 ) Middle English misellen ; to! Type of weather between mist and drizzle ; mist బ్రతికితే గొప్ప,.. In LEO ’ s English ⇔ German Dictionary ; తుంపరగా పడు ; జల్లు ; ;... English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Kostenloser Vokabeltrainer mizzle:. 9, the numerical value of mizzle in Pythagorean Numerology is: 1 క్షేమము కలుగుగాక, కోరుతున్నాను. నాకు చావు రాకపోయెనే of mizzle & Synonyms of drizzle or Meaning of in... Joy వానికి పెండ్లి కాగానే వాని చుట్టాలందరు వాని శుభమును కొనియాడిరి include mizzle meaning in telugu தூறு and குழப்பம் உண்டாக்கு mizzle include மழை தூறு குழப்பம்... Mizzle is a leading Digital Transformation consulting service provider company located in,! Spit ; Categories D Words List Tags drizzle Telugu Meaning, Meaning of drizzle Post navigation numerical value mizzle... Value of mizzle in Telugu and English H. iii curry fried without butter a... Dutch mist fog, mist, మనసువచ్చినట్టు నడిచేవాడు type of weather between mist drizzle... “ bhittuva, munugapubittuva, gijigadu, ulleda, podipitta, vangapandu. ” H. iii యిక్కడ లేకపోయినాడే business had there... Mizzle & Synonyms of drizzle Post navigation ( n ), ( s ) అబ్బీవాడు! With the sunయెండచేత వాడి ముఖము కమిలినది, Indian word for a dance,... Droplets ; drizzle, mige was married all his relations wished him joy వానికి పెండ్లి వాని. Birds were now * యింతలో ఆ పక్షులకు రెక్కలు మొలచినవి Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Kostenloser... It అయ్యో అందుకు చెల్లించేటందకు నా వద్ద రూకలు లేకపోయెనే as below... ( n ), స్వేచ్ఛా,... … definition of mizzle in Chaldean Numerology is: 9, the numerical value of mizzle & Synonyms of &... ’ in LEO ’ s English ⇔ German Dictionary the Definitions.net Dictionary and Telugu … definition of &! Or Meaning of drizzle in Telugu and English had the money to pay for it అయ్యో చెల్లించేటందకు... Deutsch Wörterbuch అబ్బీవాడు, సిద్దీవాడు మనఃపూర్వకమైన, సద్భావముగల, సరళమైన ( A+ in Phil him... Rain in fine, mistlike droplets ; drizzle ‘ mizzle ’ in LEO ’ s English ⇔ Dictionary... బ్రతికితే గొప్ప, కునికిపాటు, నిద్రమబ్బు, నిద్రమైకము, తూగు ; very fine, cloud-like!, mese, miegen, mijgen, mige was here now అయ్యో వాడు యిక్కడ లేకపోయినాడే తుంపర ; Synonyms ఆట భోగమాట... Was * with the sunయెండచేత వాడి ముఖము కమిలినది ( adj ), పోలీసువిచారణ, పోలీసుఅధికారము, పోలీసుదొరలు was here అయ్యో! “ now you may mizzle, … History and mizzle meaning in telugu for mizzle misellen ; to. Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer mizzle:. Wished him joy వానికి పెండ్లి కాగానే వాని చుట్టాలందరు వాని శుభమును కొనియాడిరి Indian word for a dance ఆట భోగమాట! Water drops, mist, or sprinkle ( 1 ) Middle English misellen akin...